ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
I äldre tider så använde man den s.k. tillmakningsmetoden i gruvorna. Man eldade då på berget så att det blev skört. Sedan kunde man bryta loss malmen med kilar och andra verktyg. Det kan man prova på vid gruvan i Sala. Man håller då till i "Stens botten", vilken är en av de äldsta delarna av gruvan. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR