ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
På bilden syns laven över Knektschaktet. Förfallen och murken rasade den ihop 1969, men den återuppbyggdes 2003. Här finns  nu en Alimakhiss, med vilken man bekvämt tar sig upp och ned i gruvan.  Hissen går ned till 155 meters djup. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR