ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Som så i många andra gruvor, så genomsättes gruvan i Sala av s.k. skölar, d.v.s. partier med löst/sprickigt berg. Här går en sådan sköl, som förstärkts med träbockar. Den största skölen var den s.k. Storgruveskölen, vilken för talk, serpentin och klorit tillsammans med skarnmineral och kvarts. I och i närheten av denna sköl har ett flertal ras inträffat. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR