ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Redan på 40 - 60 m nivå under jord i gruvan, finns stora arbetsrum. Tyvärr är det svårt med foton att ge en rättvis bild av hur stora dessa arbetsrum är, det måste upplevas! Ungefär i mitten av bilden kan man dock se ett räcke, vilket kan ge en viss uppfattning om den stora volymen på de utbrytna rummen. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR