ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
På 1930/40-talet bröt Avesta bruk en del zinkmalm i Sala. Här är lämningar från deras verksamhet. Rälsen går fram till Karl XI:s schakt som ligger strax bakom stängslet. Vi befinner oss nu på ca 60 m nivå. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR