ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
I dag kan man på gammalt vis få traska stegvägen i ett av schakten vid Sala, nämligen i Gustav den III:s schakt, en upplevelse som förmodligen ger minnen för livet. Det är skitigt och blött, men ger en fantastisk inblick i hur gruvarbetarna hade det förr i tiden. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR