ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Ett antal stegar ned i Gustav III:s schakt så får man tampas med ett gammalt pumprör, som gör klättringen ännu trängre, för en del så är detta en kick, för andra upplevs det som än mer skräckinjagande. Schaktet påbörjades 1725 och på 1830-talet sänktes det till nuvarande nivå, 267 m djup. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR