ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 I norra delen av bruket ligger idag Lesjöfors museum, vilket genom åren vunnit ett flertal utmärkelser. Det ger en mycket levande bild av hur livet tedde sig på en mindre bruksort förr i tiden. De vackra museumbyggnaderna är byggda på 1800-talet, här låg bland annat en gammal fjäderfabrik samt gjuteri. Länk: >>>>>>