ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 År 1967 - 68 byggdes ett nytt tråddrageri vid Lesjöfors bruk. Det hade en golvyta av hela 10 000 kvm. Första tråden vid Lesjöfors drogs redan 1849.