ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Än idag dras tråd i Lesjöfors. Företaget Springwire tillverkar piano- och fjädertråd i tråddrageriet byggt 1967 - 68.