ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Gamla linslageriet, som tyvärr är i starkt förfall, var ursprungligen en mycket charmant industribyggnad i slaggsten. Insatser görs dock för att kunna rädda det till eftervärlden. Norra delen (längst bort i bild) är byggd redan på 1850-talet.