ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Nya linslageriet, som anlades 1961, byggdes ut med ytterliggare en hall 1972 (byggnaden till höger). Linornas avnämare var bland annat olika gruvbolag (linor till bland annat gruvhissar), linbanor och grävmaskiner.