ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Det som en gång i tiden var mekanisk verkstad för Lesjöfors bruk används fortfarande och är i fint skick. Byggd 1940- 41, och innehöll först en manufaktursmedja och trådspiralfabrik, senare, som nämnts, blev det mek. verkstad.