ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Stålverket på bilden togs i bruk år 1954 med en 8-tons elektrisk ljusbågsugn. Denna byttes 1963 ut mot en ugn med 25-tons kapacitet. Stålverket med tillhörande stränggjutningsanläggning såldes under andra hälften av 1990-talet till Iran, och idag, 2008, återstår endast exteriören av verket. Redan 1871, som andra bruk i Sverige, installerades vid Lesjöfors bruk en Martinugn, som var i drift till 1931.