ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Ett omfattande industrijärnvägsspårsnät fanns vid Lesjöfors bruk. Här syns också västra väggen av det som var bladfjäderfabriken, i folkmun av någon anledning kallad för EPA.  Något nordöst om denna byggnad, (delvis vägg i vägg) låg också valsverket. Till höger där aluminiumskrotet ligger, låg nuvarande Lesjöfors Fjädrar AB:s förra fjäderfabrik., vilken brann ned till grunden 1996.