ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

KÄLLFÖRTECKNING

Nils H. Magnusson, 1925: Persbergs malmtrakt, geologisk beskrivning.
Nils H. Magnusson, 1929: Nordmarks malmtrakt, geologisk beskrivning.
Utdrag av Relationerna om Filipstads Bergslags gruvor från äldsta tider intill år 1880.
Utdrag av Relationerna om Filipstads Bergslags gruvor år 1880-1895.
Filipstads Tidning
Harald Carlborg, 1925: Perbergs malmtrakt, historisk, teknisk och ekonomisk
Harald Carlborg, 1929: Nordmarks malmtrakt, historisk, teknisk och ekonomisk beskrivning.
Broshyr: Järnet bröt bygd, industrimiljöer i Filipstadsbygden.
Lars Carell, 1993: Nordmark - en liten vägledning.
Redogörelse för Persbergs grufvors Aktiebolag till dess ordinarie bolagsstämma år 1906.
Gösta "E-son" Eriksson, 1992: Strövtåg i hembygden.
Albert Palmqvist: Rämsbergs gruvor & Näsrämshyttan mm, 1937.
Gustav Ekman, 1921: Ur Storforsverkens historia.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR