ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SPECIALDOKUMENT

GRÄNGESBERG - GRANLUNDSGRUVAN


                                                                                                                                                            Källa: Äldre vykort Underjordsbild från Granlundsgruvan i Grängesberg. Ett tryckluftslok drar en malmvagn plus två passagerare, av klädseln att döma en ingenjör och en gruvarbetare, mysigt värre! Uppskattningsvis är kortet taget omkring år 1920. Notera karbid el. oljelamporna som passagerarna håller i handen. Granlundsgruvan ovan jord >>>>