ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Schematisk bild över Nyberget och Olavsgruva i modernare tid. Notera också den flacka stupningen på malmerna, de ligger nästan horisontellt. 1 - borrning med tryckluft. 2 - Laddning och sprängning med dynamit. 3 - Skrapspel. 4 - Tappning till vagnar drivet av ackumulatorlok (ca 50 m nivå). 5 - lagring i bergficka 500 ton. 6 - Grovkross. 7 - Ficka 1 000 ton. 8 - donlägig malmvagn från ca 85 m nivå upp till dagen. 9 - Linbana till flotationsverket vid Storwartz (1,3 km lång).