ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Från varphögen vid Olavsgruvan såg man denna gruvlave några hundra meter bort. Men blev väldigt nyfiken, men vi hann tyvärr inte utforska så mycket mera...