ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Olavsgruvans malm gick till Storwartz anrikningsverk (bilden) och sedan gick ytterliggare en linbana till smältverket i Röros. Sammanlagda malmbrytningen vid Olavsgruvan uppgår till ca 1 miljon ton malm.