ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 En fin gammal kastlastare från Atlas Copco fanns också sparad i gruvan. Sådana här maskiner fanns  det många av även i Persberg, Nordmark och Långban och självklart i de flesta järnmalmsgruvor i Bergslagen under 1950 - 70-talen. Maskinen var tryckluftsdriven och lät högt, "skrek som en gris".