ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Bilden visar ett ackumulatorlok (batterilok) med malmvagn i tömningsläge på 50 m nivå i Olavsgruvan. Ackumulatorlok var inte lika vanliga under jord som diesel, trycklufts- eller el-lok med kontaktledning, men förekom ändå i en del gruvor i modernare tid (mitten av 1900-talet). Notera den sköna (nåja) sitsen för lokföraren.