ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 På 50 m nivå finns också denna gamla malmtapp. Tydligen ska bromskättingarna (som ej är med på bild) vara från det gamla tyska slagskeppet "Tirpitz".