ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Dessa mäktiga pelare, för att hålla upp taket i gruvan, hittar man också på 50 m nivå. De befinner sig i den s.k. "Bergsmanssalen" och är 15 - 20 m höga.