ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Skrapning med skrapspel (bilden) förekom i många svenska gruvor förr i tiden. I dag förekommer det inte alls, men från omkring 1920 - 1970 var det en vanlig företeelse i svenska gruvor. På bilden ser vi ett skrapspel i arbetsställning. Förekom i flera av Filipstads Bergslags gruvor.