ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

RÖROS GRUVOR - NORGE


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Kastlastningsmaskinen från svenska Atlas Copco väntar på att få lasta en berghög kanske... Ca 10 m bakom lastmaskinen står ackumulatorloket, fortfarande i tömningsläge med sin malmvagn... Man blir sugen på att köra igång dessa övergivna maskiner...