ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag


STENNÄSFÄLTET, PERSBERG
,
 Stennäsfältet var ett väldigt litet gruvfält i Filipstads Bergslag, men bjöd ändå på åtminstone en stor överraskning. Vid Västra Stennäsgruvans utmål hittade vi denna gamla timmerbro. Kanske var det här som försöksbrytning förekom år 1898.Tydligen så hade vattnet legat betydligt högre upp tidigare, vilket räddat dessa gamla trevliga träkonstruktioner. Man börjar fundera... Hur djup är gruvan, vilka personer arbetade här, under vilka chefer, när? o.s.v.Vid nordligaste gruvan i Östra Stennäsgruvans gamla utmål fanns denna fina vertikalförtimmring kvar.

Här ser vi varp från en av V. Stennäsgruvorna. Gruvorna ligger ganska otillgängligt till, men dess läge intill sjön Yngen och Skösselvikens östra strand gör området naturskönt.

Stennäsfältet, historik: >>>>>

Alla foton Jan Kruse 2008.

 NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR