ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

STENNÄSFÄLTET

BILDER: >>>>

Dessa gruvor ligger på Stenudden mellan Skösselviken och Gårviken i sjön Yngens norra del, strax norr om Getön. De största gruvorna ligger inom Västra- och Östra Stennäsgruvornas utmål. Dessutom finns en Norra Stennäsgruva och nordöst om dessa Angsgruvan och Södra Angsgruvorna.

Stennäsgruvan nämns i relationerna år 1740, då man kan läsa att den återupptogs för två år sedan. Den verkar sedan ha legat öde till år 1848. Malmen sägs då vara slut i botten, men en viss brytning i väggarna förekom. Arbetet lades dock snart ned. Sedermera synes endast obetydlig försöksbrytning ägt rum, senast 1898, och i allt har gruvorna, så vitt känt är, endast lämnat en malmfångst av cirka 2 000 ton.

STENNÄSFÄLTET
HISTORIK

PERSBERG
DUNDERBACKSFÄLTET
GULDKAKEGRUVORNA M.FL.
GETÖN
GRUVÅSEN
GÅSGRUVEFÄLTET
GÅSGRUVANS KALKBROTT
HAGGRUVEFÄLTET
HÖGBERGSFÄLTET
JORDÅSFÄLTET
LIMTJÄRNSFÄLTET
LÅNGSKOGSFÄLTET
MÖRKHULTSFÄLTET
NYTTSTAFÄLTET
ODALFÄLTET
PAJSBERGSFÄLTET
STENNÄSFÄLTET
STORÖN
YNGSHYTTEFÄLTET VÄSTRA
YNGSHYTTEFÄLTET ÖSTRA
ÄLGÖN

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
NYKROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR