ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

FINSHYTTANS BRUK


Foto: Jan Kruse 2002
Finshyttans bruks lokaler ägs sedan 2003 av John Fallgren AB.
Annons från Finshyttans turbinfabrik.Foto: Ölander 1920
Finshyttan. Hyttan nedlagd 1925.


FINSHYTTAN
HISTORIK
BILDER
FINSHYTTAN ANNO 1903
FINSHYTTAN BRAND 1934

HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR