ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

HORRSJÖN
1606-1847

Belägen ca 13 km nordost om Filipstad, ca 240 m.ö.h. Skattlagd 1606, men det tycks som att det tog några år innan arbetet kom igång ordentligt vid denna hytta, men från och med år 1617 skedde dock blåsningar regelbundet. Klen vattentillgång, varför hyttan nedlades 1847.


JÄRNHYTTOR
ASPHYTTAN
BJURBÄCKEN
BOLHYTTAN
BORNSHYTTAN
BOSJÖN
BRATTFORS
DALKARLSSJÖN
DAMMHYTTAN
FINSHYTTAN
FOGDHYTTAN
FORSHYTTAN
GAMMALKROPPA
GAMMELHYTTAN
GRUNDSJÖN
GUSTAVSSTRÖM
GÅSBORN
HABORSHYTTAN
HEDENSKOG
HEKTORSHYTTAN
HERRHULT
HORRSJÖN
HÄTTSJÖN
KALHYTTAN
KYTTHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
LÅNGBANSÄNDE
MOTJÄRNSHYTTAN
MÖGSJÖHYTTAN
MÖRTTJÄRN
NORDMARKSHYTTAN
NYHYTTAN
NYKROPPA
PARDISHYTTAN
RÄMSHYTTAN
SANDSJÖN
SAXÅHYTTAN
SKARPHYTTAN
SKÅLTJÄRN
STJÄLPET
STJÄRNFORS
STORBROHYTTAN
STÖPSJÖN
SVARTSÅNGEN
SVARTÅ
TORSKEBÄCKSHYTTAN
VIKHYTTAN
YNGSHYTTAN
ÅSKAGEN
ÄLVSJÖHYTTAN
ÖRLINGEN

SILVERHYTTOR
KNÖPPELS SILVERVERK
LAHÄLLS SILVERVERK
HERRHULT
GETÖN
NYKROPPA
TORSKEBÄCKEN
YNGSHYTTAN

KOPPARHYTTOR
STJÄRNFORS

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR