ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

NORDMARKS MUSEUM

I ett naturskönt område intill Sandsjöälven ligger Nordmarks museum. Det drivs av Nordmarks Hembygdsförening och är en sevärdhet man inte bör missa. Muséet består av 12 st byggnader som visar 700 års utveckling på totalt 700 m². Huvudinriktningen är av förklarliga skäl bergsbruk. Utomhus finns också en representativ bergartssamling och ett flertal större maskindelar från bland annat gruvdriften.

Vägvisning
Museét ligger i närheten av Nordmarks Kyrka och det är skyltat från väg 246 mellan Filipstad och Hagfors.

Öppetider
Ring 0590-50404 (museét) eller 0590-71560 (turistbyrån, Filipstad) för upplysning om öppetider.

Priser
Inträdesavgift: 40 kr (medlemmar och barn gratis).
Vid guidning runt de medeltida gruvorna tillkommer 50 kr/grupp.
Fritt tillträde till museiområdet.

Servering
Öppet när museét är öppet.
Plats för 50 sittande gäster.
Servering av, Kaffe, Våfflor, Glass mm.
Enklare maträtter efter förhandsbesällning.
Under kalla årstiden servering i "Nya Muséet.

Upplysningar
För upplysningar ring 0590-50404
E-post: nordmarks.museum@swipnet.se
Hemsida: http://www.nordmarksmuseum.com

Gruvmuséet
Förrådslada från 1700-talet med utställning av föremål från bergs- bruket mm.

Nya Muséet
Här finns kartor, mineraler, modeller, föreläsningssal för 50 personer, Gunde Johansson-museum mm.

Arkiv och utställningslokal
Här finns dels föreningens arkiv med böcker, handlingar mm, dels en studie/utställningslokal med permanent föremåls- och fotoutställning från mitten av förra seklet och fram till våra dagar. Ett omfattande klipparkiv med "Nordmarkiana" visas även. Lämningar från traktens björnar, vargar och älgar kan också beskådas.

Masmästargården
Parstuga från tidigt 1800-tal med tillhörande ladugård. Tjänstebostad för "Masmästaren" (Driftchef för Nordmarkshyttan). Tidstypiskt möblerad.

Get-Annas backstuga
Är en rekonstruktion på ursprunglig plats. Här bodde Get-Anna från slutet av 1800-talet fram till omkring 1920. Hon levde på att sälja getmjölk därav namnet "Get-Anna".

Bössmedjan
Bössmedjan är flyttad hit omkring 1940 och kommer ursprungligen från Sandsjön ca 11 km norrut. Den är byggd runt sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet. Här tillverkades gevär och det finns en stor samling med gamla verktyg.

NORDMARKS MUSEUM
INFORMATION
BILDER

SEVÄRDHETER
NORDMARKS MUSEUM

LÄNKAR
NORDMARKS MUSEUM

GRUVOR
TABERG
FINNMOSSEN
NORDMARKSBERG
VÄRMLANDSBERG

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR