ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK

Ägarförhållanden i Lesjöfors AB.

1642-1680Bergsmännen Anders Svensson, Birger Oluff Jönsson, Mats Eskil, Sigfridsson, Jan Larsson och Mårten Sigfridsson. Från och med år 1680 börjar Lesjöfors hammarsmedja att successivt förvärva andelar i hyttan, för att vid dess nedläggning 1848 vara praktiskt taget ensam ägare av densamma.
1675Bergsmannen Elias Hult.
1675-1720 Löjtnant Claes Linroth.
1720-1762 Brukspatron Nils Pihl och hans maka, Maria, född Kiellman.
1762-1792 Brukspatron Wilhelm Mullberg och Jungfru Magdalena Moréen.
1792-1813 Brukspatron Nils Pihl-Mullberg jämte hans tre syskon Maria Ulrica, Christina och Lisa Wilhelmina.
1813-1867 Firman Ekman & Co, Göteborg.
1867-1911 År 1867 bildas Lesjöfors AB. Ägare av aktierna i bolaget är alla medlemmar av familjen Ekman.
1911-1922 Aktierna i Lesjöfors AB innehas till lika delar av herrar Arvid Ericsson, Knut H:son Natt och Dag samt P. O. Wigelius.
1923-1935 Aktierna innehas av Gerard De Geer så när som på en mindre post, som ägs av Bankirfirman Hägglöf.
1935 Gerard De Geer överlåter stor del av aktierna till sina barn och barnbarn.
1960-1972 Gerard De Geer och hans döttrar, Margareta Bernström och Louise Ekman, samt deras barn försäljer sina aktier till Lars De Geer, som i sin tur vidareförsäljer en del av dessa aktier till Hoesch AG i Dortmund. Aktiemajoriteten innehas av familjen Lars De Geer men en betydande minoritetspost av firman Hoesch.


LESJÖFORS
BILDER
KRONOLOGI
ÄGARE
CHEFER
PRODUKTIONSÖVERSIKT

LÄNKAR
LESJÖFORS AB
LESJÖFORS MUSEUM

HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR