ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK

Chefer på bruket i Lesjöfors.

1642-1680Dalkarlssjöhyttan - denna föregångare till Lesjöfors hammarsmedja - sköts gemensamt av bergsmännen Anders Svensson, Birger Oluff Jönsson Mats Eskil Sigfridsson, Jan Larsson och Mårten Sigfridsson. De driver var och en sina "hvarf" enligt gammal sed vid finnhyttorna.
1675Bergsfogden Elias Hult.
1675-1720 Löjtnant, sedermera major Claes Linroth.
1720-1762 Brukspatron Nils Pihl.
1762-1780 Brukspatron Wilhelm Mullberg.
1780-1792 Fru Lisa Mullberg, född Lundgren.
1792-1813 Brukspatron Nils Pihl-Mullberg.
1813-1843 Kommerserådet G. H. Ekman.
1843-1867 Brukspatron Gustav Ekman.
1867-1877 Brukspatron A. Ros.
1877 Disponent E. Mossberg.
1877-1903 Brukspatron A. Ros.
1903-1907 Disponent Wilhelm Löf.
1907-1911 Auditör Carl Ros.
1911-1922 Disponent Arvid Ericsson.
1922 Disponent Gerhard De Geer.
1922-1926 Disponent Nils Rehnqvist.
1926-1952 Disponent Gerard De Geer.
1952-1978 Disponent Lars De Geer.
1978-1985 Disponent Gerard De Geer d.y.


LESJÖFORS
BILDER
KRONOLOGI
ÄGARE
CHEFER
PRODUKTIONSÖVERSIKT

LÄNKAR
LESJÖFORS AB
LESJÖFORS MUSEUM

HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR