ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

BILDGALLERI 5

Klicka på önskad bild så kommer du till rätt avdelning. Där finns mer information och förstoring med text.BILDGALLERIER
NR 1   (40 ST)
NR 2   (30 ST)
NR 3   (39 ST)
NR 4   (30 ST)
NR 5   (33 ST)
NR 6   (32 ST)
NR 7   (20 ST)

SKRIVBORDSBAKGRUND
NORDMARKSBERG
NORDMARK - GUBBORTSLAVE
NORDMARK - NYGRUVELAVEN
TABERG - KONSTHJUL
HORNKULLEN - GRUVA
LÅNGBAN - LOKALAVEN
PERSBERG - LAVEN
PERSBERG - MAGASINET
LESJÖFORS - SUDERMATTE
BRATTFORS - HYTTAN

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR