ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Mellan Kittelgruvan och Zegolfsgruvan går detta järnrör ned i en annan öppning, som troligen är det s.k. "Björnhålet" på E. Geislers gruvkarta från 1760. Röret är troligen från ca år 1950, då viss brytning i fast klyft skedde i gruvan. Järnröret kan följas en bra bit uppe på gruvbacken innan det går ned i gruvan.