ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TEKNIK

Här är avdelningen för dig som är intresserad av tekniska detaljer och fakta om den utrustning som användes inom järnhanteringen.

Gruvorna, hyttorna och bruken innehöll ju en omfattande teknisk ut- rustning. För att lätta upp dessa faktaspäckade uppgifter har vi lagt in ett stort antal bilder som förhoppningsvis väcker intresse. En del av den utrustning som visas på bilderna finns dessutom att se i verk- ligheten om man gör ett besök i Filipstads bergslag.

På de här sidorna förekommer en del ord och uttryck som kanske kan vara kryptiska för de som inte jobbat 30 år i en gruva. Lyckligtvis finns vår ordlista lättillgänglig i menyn till vänster och där går det alltid att få lite hjälp.

Tekniska fakta - modern tid
En lättöverskådlig sammanställning av utrustning och arbetsmetoder vid de 6 största gruvfälten i Filipstads bergslag. Uppgifterna avser det som var aktuellt i modern tid och vid nedläggningen av respektive fält.

Kategorier:

Hiss/skipstyrning Läs mer...
Antal hissar/skippar Läs mer...
Gruvspel Läs mer...
Huvudschakt Läs mer...
Gruvans djupaste punkt Läs mer...
Lavens konstruktion Läs mer...
Underjordskross/galler Läs mer...
Huvudsutfraktsnivå Läs mer...
Loktyper under jord Läs mer...
Lastmaskiner Läs mer...
Alimakhiss Läs mer...
Brytningsmetoder Läs mer...Källor:
Harald Carlborg, 1925: Persbergs malmtrakt.
Harald Carlborg, 1929: Nordmarks malmtrakt.
Harald Carlborg, 1931: Långbans malmtrakt.
Lars Carell, 1954: Monografi över Tabergs gruvor.
Lars Carell, 1967/1973: Beskrivning över Persbergs gruvor.
Gruvindustriarbetaren nr 5/1947.
2 småskrifter om Persbergs gruva från 1950- och 60-talen.
Harry Skalare, 1962: Monografi över Nordmarksbergs gruvor.
Peter Löf, 2000: Internetsidan Teknikarv (http://teknikarv.nu).
Stig Larssons texter till Bengt-Olof Löfs bilder från Värmlandsbergsgruvan, Nordmarks museum.
Tommy Arvidsson, Motjärnshyttan, fd gruvarbetare i Värmlandsbergsgruvan.


TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR