ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

INFORMATION

I en tid då många tror "det senaste är det bästa" tycker vi det är  dags att påminna folk om denna epok. Inte för att säga "det var  bättre förr" utan för att vi tror att de som har med sig ett arv kan  se nutiden ur ett bättre perspektiv.


Foto: Självutlösare
2003
Delar av teamet bakom filipstadsbergslag.com vid vändbrottet intill Persbergslaven. Från vänster: Jan Kruse, Per Andersson och Urban Bergkvist.

Projekt utan gränser
Filipstads Bergslag är ett helt ideellt web-projekt som startades i september 2002 av Jan Kruse och Per Andersson, som båda är uppväxta i Filipstad. Under 2003 har även Urban Bergkvist tillkommit som fullvärdig medlem i teamet. Projektet saknar helt tidsramar och avkastningskrav, vilket betyder att de ansvariga arbetar i den takt som tid, motivation och tillgång på material medger. Målet är dock att skapa ett jämnt flöde av intressanta uppdateringar som håller sidan "levande". Något definitivt slut finns heller inte. Det finns oändligt mycket att berätta.

Målsättning
Tanken är att sidan ska fungera som ett underhållande elektroniskt uppslagverk över järnhanteringen i Filipstads Bergslag. Ingen har nämligen publicerat en samlad och lättillgänglig dokumentation i ämnet tidigare. Den information som ges riktar sig till en bred målgrupp och förhoppningsvis blir såväl turister som faktasugna entusiaster tillfredsställda.

Jan Kruse
Jan Kruse är nästan besatt av gruvornas mystik och dramatiska historia. På sin motorcykel far han runt i Filipstadstrakten med digitalkameran i ryggsäcken och dokumenterar det som finns kvar av intresse. Han ägnar stor del av sin fritid åt gruvforskningen och är intresserad av det mesta som rör gruvor, hyttor och bruk. Större delen av faktaunderlaget till Filipstads Bergslag är framtaget av Jan, dvs. de flesta texter och nytagna fotografier. I augusti 2005 tog Jan även över arbetet som webmaster, dock med Per som backup.

Per Andersson
Per Andersson är även han intresserad av den forna järnhanteringen i sin hembygd, fast kanske inte på samma höga nivå. Jans planer på en hemsida skulle förverkligas och Per lovade till slut att ställa upp och fixa den tekniska biten. Trots att han inte skrivit en enda rad HTML-kod tidigare. Per befann sig 23 mil bort och e-post strömmade ständigt mellan Filipstad och Vänersborg. Han slutade som Webmaster sommaren 2003 men gjorde comeback i mars 2004. I augusti 2005 tog dock Jan över som webmaster, men Per kommer att fortsättningsvis vara kvar som datateknisk rådgivare.

Urban Bergkvist
Urban Bergkvist är åkeri-sonen från bruksorten Lesjöfors som flyttade till ett torp utanför Nykroppa. Han är kusin med Jan, mc-åkare sedan barnsben och allmänt intresserad av historia. Fanns väl med som bollplank och inspiratör redan från starten, men har sedan blivit alltmer insyltad och räknas numera som medlem i teamet. Urban sprider budskapet om websidan bland folk, skapar intresse samt bidrar även med en del text och bilder.


Karin Törnqvist
Karin ställde upp som Webmaster mellan augusti 2003 och mars 2004. Hon brann inte lika hårt för gruvmystiken som grabbarna grus, men hon gillar data och har utbildning inom datagrafik. Dessutom jobbade hon under sin uppväxt i Filipstad på ett ställe med långvariga anor gällande järnhanteringen i Filipstads Bergslag, nämligen vid Hennickehammars bruksherrgård. Vi tackar Karin för hennes arbetsinsats.

Ovärderliga källor
Det finns ett stort antal personer som bidrar med material, inspiration och idéer till Filipstads Bergslag och dem tackar vi hjärtligt. Utan er skulle det inte fungera. Men det finns fortfarande luckor i historien och vi tar tacksamt emot alla bidrag som gör att vi kan förbättra hemsidan. Foton, dokument eller annan information. Allt är av intresse. Även sånt som kan tyckas vara betydelselöst.
Se källförteckning...

Copyright
Allt material på Filipstads Bergslag är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Använd gärna materialet på hemsidan för eget bruk men kontakta upphovsrättsinnehavaren vid publicering eller kommersiellt utnyttjande.
Om någon blir besviken på att det inte går att hitta en massa fina bilder från forna tider, så beror det just på upphovsrätten. Vi har valt att inte använda bilder utan tillstånd, med några få undantag där vi angivit källan.

Tekniska upplysningar
Filipstads Bergslag är utvecklad och optimerad för MS Internet Explorer 5.x. men sidan fungerar också bra i Netscape 6.x. Bäst resultat får man med skärmupplösningen 1024 x 768 pixels på en 17-tums bildskärm. Det går även att köra med upplösningen 800 x 600 pixels, fast då blir man tvungen att använda rullningslisterna flitigt. För att färgerna ska visas korrekt och bilder ska bli bra krävs minst 16-bitars färgdjup (High color).

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR