ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FOLK & FÄ

Innan järnmalmen började brytas i Filipstads bergslag fanns knappt någon befolkning alls i området. Det betraktades som otillgänglig urskog. Men när man fann järnmalmen i marken kom folk från alla håll. Inte bara svenskar, utan även finnar, fransmän och tyskar ville vara med och dela på kakan.

En del personer var väldigt driftiga och blev berömda för sina gärningar. Andra fick utföra det hårda arbetet och slita ont för att få ihop till brödfödan. Det är de som blivit berömda som hamnat i historieböckerna, men vi får inte glömma de "vanliga" människorna. Arbetarna i och omkring gruvorna, hytttorna och bruken. Dem är vi skyldiga ett stort tack.

Fortfarande (2006) finns människor kvar med anknytning till den forna bergshanteringen. Några återfinns inom andra yrken, men det stora flertalet har givetvis gått i persion. En av dem som var med under gruvepoken är Aron Elesand. Han har välvilligt ställt upp på en intervju och berättat om livet som provborrare.

Läs intervjun med Aron Elesand...

BERGSBRUKSIDKARE
ADELSKÖLD, CLAES ADOLF
ANDERSSON, PER AUGUST
BJÖRNÖR, ERIK GUSTAV
BOSTRÖM, JOHAN VALFRID
BILLMAN, CARL AUGUST

BRINELL, JOHAN AUGUST
BRUNNBERG, KARL GUSTAF

CARLSSON, LARS ALFRED
DAHL, HJALMAR OLIVIER
DE GEER, GERHARD

EKMAN, GUSTAF
FERNEMAN, OSCAR HARALD
GOLDKUHL, FRANS ALGOT
GRAVE, SEBASTIAN
IGELSTRÖM, LARS JOHAN

JANSSON, "HAMMARN"
LUND, CARL
MAGNUSSON, NILS H
MESSING B. E.
NILSSON, NILS JOHAN

OLSSON, ALBERT
SCHÉELE, FRANZ VON
SJÖGREN, ANTON
SJÖGREN, HJALMAR
SUNDELIN, JAN

TEGNER, ESAIAS
TIBERG, HUGO VIKTOR
WINGE, KNUT INGEL
ÅNGSTRÖM, CARL-ARENDT
ÖBERG, PER

GRUVARBETARE
ELESAND, ARON (INTERVJU)

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR