ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

KNUT INGEL WINGE
1870-1957


Född i Växjö, tog studentexamen där 1888, fil kand i Uppsala 1895 och fil. lic. 1898. Följande år avlade han examen som specialelev vid KTH i metallurgi och hyttkonst och var t. f. lektor i mineralogi och geologi vid KTH 1900-01.

1901 lärare och föreståndare vid Filipstads Bergsskola och kvarstod där som rektor till uppnådd pensionsålder år 1935. Därefter bodde han några år på Lidingö med de sista 20 åren var han bosatt i Leksand. Under hans rektorstid genomgick Bergsskolan genom- gripande förändringar såväl lokal- som organisationsmässigt.

Från 1909 till 1934 tillhörde Winge styrelsen för Värmländska Bergsmannaföreningen, under nästan hela denna tid som sekre- terare, kassaförvaltare och redaktör för föreningens Annaler, och nedlade i dessa befattningar ett av livligaste intresse och omtanke präglat arbete.

Stadsfullmäktig i Filipstad 1917-19 och 1921-24, ledamot av folk- skolestyrelsen m.fl. kommunala institutioner, ledamot av kyrkorådet och kyrkvärd. Åren 1927-35 var han tryckfrihetsombud. I yngre år intresserad idrottsman och under några år ordförande i Filipstads Idrottsförening och tillhörde även under några år styrelserna för Värmlands Idrottsförbund och Svenska Skidförbundet.

Winge var under flera decennier medlem av Bergshanteringens Vänner.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1958: Blad för Bergshant. vänner, häfte 2.


         FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR