ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TRANSPORTER

Under den tid som man bedrev järnhantering i Filipstads skedde en omfattande förändring av transportmöjligheterna. I början fanns ingen infrastruktur och man fick använda sig av enkla kärrvägar, sjöar och älvar.

Så småningom kom hästjärnvägarna och kanalerna som gjorde att man fick en sammanhängade transportväg ner till Vänern, och vidare ut i världen.

Under senare delen av 1800-talet kom de "riktiga" järnvägarna och med dem NKLJ-banan. Samtidigt förbättrades bilvägarna allt mer och på slutet gick en stor del av transporterna med lastbil.

Karta
På kartan över transportvägar kan du se hur man fraktade malm och andra produkter ner till Kristinehamn och Vänern.

Se karta över transportvägar...

1902 invigdes järnvägen mellan Brattforshyttan och Geijersdals station, ett unikt tidsdokument från den tiden (Filipstads Tidning) har vi snokat reda på.
Läs mer...
KARTOR
TRANSPORTVÄGAR

KANALER
TABERGS KANAL
BERGSLAGSKANALEN

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR