ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

TRANSPORTERKartan visar de transportvägar som fanns under den första perioden, d.v.s. innan de "riktiga" järnvägarna kom.
Röda linjer markerar hästjärnvägar och blå linjer visar var kanalerna finns.


KARTOR
TRANSPORTVÄGAR

KANALER
TABERGS KANAL
BERGSLAGSKANALEN

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR