ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

BERGSLAGSKANALEN


Foto: Jan Kruse 2003
Bjurbäckens kanal och slussar byggdes 1853-57 och innehåller 4 st slusstrappor. I södra änden finns 3 st med nivåskillnaden 3,6 m vardera. 3 km norrut, i andra änden, finns en enkelsluss som normalt står öppen. Rekordåret 1872 passerade 1369 ångbåtar och 3243 pråmar. Endast Trollhätte kanal hade mer trafik vid den tidpunkten.Foto: Jan Kruse 2003
1634 grävdes Norsbäcks kanal mellan Hyttsjön och Bergsjön. Det var de holländska arrendatorerna av Kroppa kronobruk som ville under- lätta transporterna till utskeppningshamnen vid Vänern. Den 1,4 km långa kanalen ligger strax söder om Nässundets station och är en av landets äldsta.Foto: Jan Kruse 2003
Vid Sjöändan omlastades järnmalmen och fraktades den återstående milen till Kristinehamn på en rallbana. Banan, som hade spårvidden 1099 mm, byggdes 1851 och fick sitt första ånglok 1858.


BERGSLAGSKANALEN
BILDER

KANALER
TABERGS KANAL
BERGSLAGSKANALEN

KARTOR
TRANSPORTVÄGAR

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR