ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

PER AUGUST ANDERSSON
1877-1963

Född i Järnboås i Örebro län, studerade vid allmänna läroverket i Örebro till 1895 och genomgick sedan Tekniska Elementarskolan där 1895-97. Efter praktik vid Nykroppa 1897-98 genomgick han Filip- stads Bergsskola 1898-99, var magnetometermätare vid Persberg 1899-1901, tillfällig elev vid KTH: s bergsavdelning 1901-02, tjänst- gjorde som bokförare och biträde åt förvaltaren vid Hjuljerns gruvor 1902-05 och var 1905-12 gruvingenjörsassistent vid Bergslagets järngruveförvaltning i Falun. Från 1912 till pensioneringen 1939 var han gruvmätare vid LKAB i Kiruna.

År 1921 gjorde han en studieresa till USA och Canada, för vilken han redogjort i JKA 1922, samt publicerat en avhandling om gruvbrytning i Teknisk Tidskrift 1928. Han hade anseende såsom synnerligen framstående i sitt specialfack. Andersson var under sina aktiva år medlem av Bergshanterings Vänner. Andersson bodde vid sitt frånfälle i Helsingborg.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1964: Årsbok.

           FOLK & FÄ

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR