ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

FRANZ ALGOT GOLDKUHL
1879-1957


Goldkuhl var född i Växjö där han tog studentexamen 1898 och han utexaminerades som bergsingenjör från KTH 1901. Åren 1902-04 var han biträdande gruvingenjör vid Nora Bergslags Gemensamma Gruvförvaltning i Striberg, 1904-07 gruvingenjör vid Persberg och 1907-09 gruvingenjör och disponent vid AB Nautanens Kopparfält och 1908 - 09 vid A/S Skandia Kobberverk.

Åren 1909-14 var han gruv- och byggnadsingenjör på olika platser i USA och Canada. År 1914 blev han gruvingenjör vid Stora Långviks Gruv AB och 1928 VD för detta företag samt kvarstod i denna befattning till 1944. De sista fem åren av denna period var han även chef för AB Smålands Taberg och Skandinaviska Gruv AB. Han kom från Nartorps järngruvor i Östergötland 1928 till Intrånget i Dalarna, där han blev chef fram till pensioneringen 1943, då han flyttade till Hedemora. Han återkom dock som VD under den period då företaget stod under administration av Flyktkapitalbyrån 1947 - 50.

Goldkuhl var i många år och fram till sin död medlem av Bergs- hanterings Vänner.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1957: Blad för Bergshant. vänner, häfte 2.
"Intrånget - en gruvby" Atta Lind 1988.

           FOLK & FÄ

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR