ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

CARL-ARENDT ÅNGSTRÖM
1821-1896


Mekaniker, gruvdisponent, turbinkonstruktör och professor, mm. Ångström föddes på Lögdö bruk i Medelpad den 23 oktober 1821. Han blev sedan student vid Uppsala universitet 1841. Tjänstgjorde som frivillig i danska kriget 1848. Avlade fil kand examen i Uppsala 1851. Promoverades 1854 till fil. magister. Ingick sedan som aus- kultant i Kommersekollegium, genomgick Falu Bergsskola 1851-53, anställdes i slutet av sistnämnda år som disponent vid Tabergs gruvor, Värmland och antogs därjämte som ingenjör på Järnkontorets mekaniska stat 1854. Han utnämndes till professor i tillämpad mekanik vid Teknologiska institutet i Stockholm år 1864. Han blev också 1869, efter Falu Bergsskolas flyttning till huvudstaden lärare i bergsmekanik, vid Teknologiska institutet, numera kallat Tekniska högskolan.

Vid sidan av sina ordinarie tjänstebefattningar utövade Ångström en betydande verksamhet som praktisk ingenjör och konstruktör av maskiner och byggnader för gruvor och järnhanteringen. Ångström väckte också förslag och företog undersökningar om den så kallade Bergslagsbanan, som senare genom andra personer kom i stånd. Vidare medverkade han till införande av s.k. strål- eller tryckturbiner samt av åtskilliga arbetsmaskiner för järnberedningen. Ångström införde också vid bergsprängning användningen av säkerhetständrör och anlade vid Taberg år 1862 en fabrik för sådana.

Ångström uppfann även metoden att med bruk av deviationskompass verkställa undersökning av järnmalmsfälts läge och utsträckning, uppgjorde förslag till koncentrering av Uddeholmsbolagets järntill- verkningsanläggningar till Hagfors, till anläggning av Bångbro med flera järnverk. Han företog för detta ändamål resor till England, Frankrike, Belgien och Förenta Staterna (1876). För bedömandet av maskiner fungerade han som prisdomare, bland annat vid de internationella utställningarna i Köpenhamn 1868 och 1888, i Wien 1873 och Filadelfia 1876. Även Per Öberg (bergmästare i Filipstad) besökte Filadelfia 1876, men vi känner inte till om de träffades på plats. Ångström var gift två gånger under sin livstid. Han dog på Sofiahemmet i Stockholm.

Ångströms gärningar i Filipstads Bergslag:

Gruvdisponent Tabergs gruvor 1853-64.
Konstruerade vid Taberg en väderväxlingsmaskin för bättre ventilation i gruvorna.
Nybyggde i Filipstad det som i dag är Museet Kvarnen, under åren 1859-60.
Ritade två turbiner för Lesjöfors Bruks räkning, den ena för valsverket, den andra för linslagarmaskiner mm.
Anlade en fabrik för säkerhetständrör vid Taberg år 1862.
Anlitades av Finshyttans bruk som turbinkonstruktör under 1880-talet.


Källor:
Hans Ekström, 1989: Artikel i Filipstads Tidning.
Nordisk Familjebok.

            FOLK & FÄ

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR