ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

OSCAR HARALD FERNEMAN
1890-1963


Född i Fernebo socken, vid Storbrohyttan i Filipstad, studerade vid stadens läroverk 1900-06 och i Karlstad 1906-1907 och tog där realexamen, genomgick Filipstads Bergsskola 1908-1909 efter praktik vid Finshyttan, Brattfors och Nykroppa samt blev hyttingenjör vid Brattfors 1910, kemist vid Kallinge 1911 och ritare vid Finshyttan 1913, genomgick 1915 Schartaus Handelsinstitut och blev 1916 korrespondent vid Avesta, där han sedan fick ingenjörsbefattning och år 1924 blev försäljningsingenjör för rostfritt stål på den skandi- naviska marknaden. De sista åren före pensioneringen var han plan- eringschef. Ferneman bodde vid sin bortgång i Avesta.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1964: Årsbok.

           FOLK & FÄ

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR