ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LARS JOHAN IGELSTRÖM
1822-1897


Malmletare och bergskonduktör, Född i Persberg. Efter studier på Bergsskolan i Filipstad tillbringade han en stor del av 1840-talet i Finland där han var involverad i flera geologiska undersökningar och guldprospekteringar. När han kom tillbaks till Sverige jobbade han åt Jernkontoret och hade därmed möjlighet att resa runt i Sverige och göra geologiska undersökningar efter olika malmer.

Under sin livstid publicerade Igelström inte mindre än ca 100 artiklar rörande olika geologiska och mineralogiska problem. Under 1870-talet kom dock ett genombrott i mineralogin och Igelström hade svårt att hänga med i den nya teknologin, vilket gjorde att han under 1880-talet blev allt mer udda och excentrisk. Han gick i samband med detta gradvis över till att bli en lokal mineralsamlare. Under senare delen av sitt liv bodde han på en bondgård utanför Sunnemo.

Det var Igelström som i början av 1860-talet fann manganmalm vid Jakobsbergsfältet i Nordmark. Igelström upptäckte även mangan- fyndigheterna vid Pajsbergsfältet utanför Persberg. Han företog också stora undersökningar i Långban och Sjögruvan. Den sistnämnda ligger 5 km sydost om Grythyttan.

Källor:
Långban - The mines, geology and explorers, Rasters Förlag.
Långbanssällskapets hemsida (http://w1.912.telia.com/~u91202433).


           FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR