ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag


FOLK & FÄ

CARL LUND

1861 - 1938                                                                                                                           


 

Carl Lund, förman, föddes i Lesjöfors den 26 december 1861 och var vid sin död 76 år gammal. I unga år, redan 1872, flyttade Lund till Långbanshyttan, där han först fick plats som skjutspojke och senare som hjälpmaskinist vid bessemerverket och götverket. Han flyttade tillbaks till Lesjöfors 1880 och började då som smörjare och vällare i valsverket. Genom duglighet och arbetsamhet avancerade han snart till förman. Som sådan tjänstgjorde han från 1907 till 1932, då han avgick med pension.

 

Lunds praktiska och gedigna begåvning togs i anspråk i det kommunala livet. Rätt många år före sekelskiftet blev han ledamot i Rämmens sockens kommunalstämma, där han fungerade som vice ordförande till år 1927. Åren 1919 till 1921 var han vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen. I pensionsnämnden var han ledamot från dess början. Kyrkostämmans och kommunalstämmans byggnadsnämnder tillhörde han under åren 1907 – 29. I valnämnden var han vice ordförande i många år. Lund var även med och bildade Lesjöfors förmannaförening, som han tillhörde ända till sin död. Vidare kan nämnas att han var med och bildade Lesjöfors arbetares sjukkassa och var dess kassör åren 1890 – 94. Carl var även med och bildade Lesjöfors nötkreatursförening ”Hjälpsam”. I denna förening var han ordförande åren 1904 till 1929.

 

Även på det religiösa området var han aktiv och verksam. Lesjöfors baptistförsamling tillhörde han från dess början. I församlingens fastighetssällskap ”Trohet”, var han vice ordförande åren 1886 – 89, då han blev vald som dess ordförande, vilken tjänst han innehade till 1914. Söndagsskolan hade i Lund en mycket god lärarkraft. I många år hade han söndagsskola i Kurkhöjdstrakten, ca 2 km nordväst om Lesjöfors. Han tjänstgjorde både som lärare och föreståndare för söndagsskolan. I församlingens sammankomster deltog han mycket flitigt med bibelläsning, vittnesbörd och bön. Han var även diakon i församlingen. Carl var en mycket nobel, sympatisk, vänsäll och begåvad person. Han var en högrest personlighet, värderad och aktad av alla.

 

Lund sörjdes vid sin bortgång närmast av två döttrar, måg, barnbarn, Lesjöfors baptistförsamling och en stor vänkrets. Han begravdes frikyrkligt i Rämmens kyrka söndagen den 23 januari 1938.

 

 

Källa: Filipstads Tidning 1938-01-15.

 

 
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR