ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

ERIK GUSTAV BJÖRNÖR
1885-1964

Ingenjör. Född i Härnösand, studerade vid högre allmänna läroverken i Härnösand 1896-97 och i Luleå 1897-1902, var anställd vid Kiruna 1901-09 och genomgick Bergsskolan i Falun 1909-10. Efter sin avgångsexamen var han återigen anställd vid Kiruna 1910-12. År 1913 kom han till Bergslagets järngruveavdelning i Falun och 1914 som gruvingenjör till Ickorbottens Gruv AB, Ludvika. Åren 1916-19 var han gruvingenjör vid Torskbäckens Gruv AB, Persberg.

År 1919 anställdes han hos SKF, tjänstgjorde i början vid deras Berg- slagsfilial i Ludvika och sedan vid huvudkontorets försäljningsavdel- ning i Göteborg såsom avdelningschef för deras västra distrikt. I denna befattning kvarstod han till uppnådd pensionsålder.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1965: Årsbok.

           FOLK & FÄ

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR