ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag


FOLK & FÄ

KARL GUSTAF BRUNNBERG

1867 - 1931                                                                                                                           


K. G. Brunnberg var disponent vid Persbergs gruvor från 1908 fram till sin död 1931. Vi har valt att inte göra någon sammanfattning om hans liv utan väljer att här att lägga ut tre artiklar i samband med hans död. Vi kan för övrigt tillägga att Brunnbergs fru, Ruth, född 1872 i Jönköping, avled den 22 februari 1954. Hon ligger begravd intill maken på Filipstads östra kyrkogård. Ett hårt slag för familjen Brunnberg inträffade i november månad 1910, då båda döttrarna, Astrid 5 år och Gerd, knappt 2 år, avled. Gerd dog i början av november och Astrid i slutet av samma månad.

 

ARTIKLAR:

Disponent Brunnberg död - Teknisk Tidsskrift 1931. Läs mer...

Disponent K. G. Brunnberg - Filipstads Tidning 1931-06-18. Läs mer...

K. G. Brunnbergs sista färd - Filipstads Tidning 1931 - 06 - 23. Läs mer...

 

BILDER:

Gravsten

Dödsannons

Med Gustav den V

Klockstapeln

Disponentgården
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR